پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  انجمن علمی دانشجویی نرم افزار

 انجمن علمی دانشجويي نرم افزار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در آبان ۹۴ تاسيس شد.

 

در سال ۹۴ براي اولين بار رشته ي نرم افزار در دانشگاه هاي سراسري تبريز، در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ارائه شد و اولين ورودي اين رشته عليرغم تعداد کم دانشجويان و همچنين اولين تجربه حضور در دانشگاه ، فعاليت خوبي در زمينه انجمن هاي علمي دانشجويي داشته است.

 

انجمن علمي دانشجويي فضايي علمي ، دوستانه و صميمي است که همه ي دانشجويان در آن براي ارتقاي سطح علمي دانشگاه و دانشجويان تلاش ميکنند و با استفاده از امکاناتي که معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه در اختيار دانشجويان قرار ميدهد براي ارتقاي علمي دانشگاه تلاش ميکنند.

 

و البته هر سال با راي گيري توسط همه ي دانشجويان اعضاي شوراي مديريت انجمن علمي انتخاب شده و پيگيري هاي طرح هاي دانشجويان و هماهنگي هاي لازم با مسئولان دانشگاه در راستاي اجراي بهتر فعاليت ها توسط اين شورا انجام ميشود.

 

اعضاي اولين شوراي مديريت انجمن علمي نرم افزار:

 

مهدي قربانيان         ( دبير انجمن)

سبحان مرادي         ( عضو اصلي شوراي مديريت)

امير پناهنده            ( عضو اصلي شوراي مديريت)

ستايش عليمحمدي ( عضو اصلي شوراي مديريت)

سينا صادقي          ( عضو اصلي شوراي مديريت)

فاطمه حق نظري    ( عضو علي البدل شوراي مديريت)

حامد عليقلي زاده   ( عضو علي البدل شوراي مديريت)

 

وب سايت انجمن علمي دانشجويی نرم افزار  : 

 

http://seazaruniv.ir/