چهارشنبه 15 تير 1401 _ 07 ذو الحجة 1443 _ 6 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  برنامه امتحانی و کلاسی


راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1401 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوتر

برنامه هفتگی نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1401 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوتر

برنامه امتحانی نيمسال دوم  سال تحصيلي 1400-1401 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوترليست دروس ارائه شده نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 به تفکيک ورودي :ورودي 97 IT

ورودي 97 نرم افزار

ورودي 97 علوم کامپيوتر

 

ورودي 98 کامپيوتر IT

ورودي 98 کامپيوتر نرم افزار

ورودي 98  علوم کامپيوترورودی99 مهندسی کامپيوترنرم افزار

ورودی 99 مهندسی کامپيوترهوش مصنوعی

ورودی 99 علوم کامپيوترورودی  1400  مهندسی کامپيوتر گروه الف

ورودی1400   مهندسی کامپيوتر گروه ب

ورودی1400   علوم کامپيوتر


ورودي  1400  ارشد نرم افزار

 ورودی  1400 ارشد هوش مصنوعی
 
ورودی 1400 ارشد مدیریت سیستم اطلاعات