پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آیین نامه ها و فرم های آموزشی دانشکده
 
آيين نامه ها و فرم های آموزشی دانشکده :
 


آيين نامه آﻣﻮزﺷﯽ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

آيين نامه آﻣﻮزﺷﯽ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎپيوسته ( به اﻧﻀﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮايي)

الگوی مصوب تهیه پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده


اصول و قواعد ضروری برای نگارش پروپزال کارشناسی ارشد (دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر)

 

-         فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی

-         فرم اعلام نمره پروژه پایانی کارشناسی

-         فرم تقاضای انتقال دانشجو بصورت مهمان

-         فرم تقاضای انتقال موقت(مهمان) در دوره تابستانی

-         فرم تقاضای تاییدیه واحدهای درسی دانشجویان مهمان

-         فرم درخواست حذف کلیه دروس

-         فرم درخواست مرخصی تحصیلی

-         فرم صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی