پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  پایان نامه های دانشجویان


پروپوزال های تصويب شده تا کنون

 
رديف عنوان پاياننامه نام و نام خانوادگي دانشجو مقطع تحصيلي استاد راهنما استاد مشاور
51 بررسي نقش سابقه بيماری والدين در پيش بيني احتمال ابتلاء به فشار خون بالا با استفاده از تکنيک های داده کاوی امين قادری نيری كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
50

ترميم معنايي نقوش اسليمي با استفاده از يادگيری عميق

الهام سليماني كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
49 کاهش خطای آماری ناشی از عملکرد اپراتور انسانی در اندازه گيری، تجهيزاتی و ... در شرکت بلبرينگ ايران با استفاده از سيستم مديريت فناوری اطلاعات مبتنی بر ارزش های توليد سميرا ميرقاسم‌پور كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر اسماعيل نورانی
48 يک رويکرد تشخيص جعل کپي- انتقال موثر براي تشخيص مناطق جعلي کوچک در تصاوير ديجيتال سيد صابر کاظمی كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
47 تجميع رويکردهاي بهينه سازي خطي و کلوني مورچه ها براي افزايش کارايي شبکه هاي اقتضايي متحرک با تاکيد بر مسيريابي و حفظ انرژي عيسي قره خان كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر حسين عباسي مهر
46 ارائه يک روش بهبود يافته پيش بينی تقاضا در زنجيره تأمين مبتنی بر ترکيب اطلاعات سيستم سارا سليماني قيداري كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر اسماعيل نورانی
45 افزايش کارايي پيش واکشي صفحات وب در اينترنت با استفاده از رويکردهای پيش بينی آزاده بنی عامريان كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر صادق سليماني
44 افزايش کارايي ابر محاسباتي در شبکه هاي اينترنت اشياء توسط مکان يابي بهينه گره هاي مه محاسباتي رقيه خلجي كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر علی رضا روحی
43 استفاده از مدل فيترينگ مشارکتي و يادگيري عميق براي بهبود پيشنهادات در سيستم هاي توصيه گر   زهرا نوشاد ايرانزاد كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر محمد نوشاد
42 يک رويداد مبتني بر يادگيری عميق جهت تشخيص جعل کپي – انتقال در تصاوير ديجيتال مهرداد آريا كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
41 بهبود عملکرد الگوريتم خوشه بندي فازي سي - مينز با وزن دهي محلي ويژگي ها و وزن دهي خوشه ها امين گلزاري اسكويي كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
40 راهکارهاي مبتني بر يادگيري عميق براي تشخيص جاده ها و ساختمان ها در تصاوير هوايي هيوا ابراهيم زاده كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی
39 تشخيص دود با استفاده از بينايي ماشين در سيستم هاي نظارتي ويديويي براساس ويژگي هاي  مکاني و زماني ميلاد حيدري كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
38  استفاده از تئوري بازي ها در پيش بيني لينک در شبکه هاي اجتماعي الهه نصيري كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر اسماعيل نورانی
37 استفاده از الگوريتم ژنتيک براي حل مشکل شروع سرد در سيستم توصيه گر فرانک شمس كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر اسماعيل نورانی
36 ارائه روش ترکيبی از درخت های تصميم گيری و شبکه های عصبي پرسپترون چند لايه برای تشخيص بيماری آلزايمر نازنين هاشمی كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
35 بهبود کارايي سيستم های اطلاعاتی مديريت آموزش با استفاده از شيوه های پيش بيني فاطمه خوشه گير كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر حسين عباسي مهر
34 نمونه برداري براساس ويژگي ساختاري شبکه و افراز نسبي شبکه اكرم امراه نژادديزجي كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر اسماعيل نورانی
33  ارائه روشي براي يادگيري مجموعه داده هاي نامتوازن براساس بيش نمونه برداري مبتني بر حاشيه پريا سلطان زاده كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
32 يک روش يادگيري با ناظر جهت تشخيص آتش با استفاده از ويژگي رنگي،مکاني و زماني عليرضا زاده مهدي كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
31 ارائه يک روش تغيير اندازه تصوير آگاه بر محتوا  و حساس به سايه بهاره عاشقی كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
30 بيشينه سازي تاثير انتشار در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم تشخيص جامعه مجيد فرامرزي گروسي كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده
29 ارائه يک الگوريتم نيمه - محلي کارا جهت تشخيص گره هاي پخش کننده اطلاعات در شبکه هاي پيچيده پريناز  حلاج نوتاش كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر اسماعيل نوراني
28 پيدا کردن گره هاي با نفوذ در شبکه هاي پيچيده با استفاده از اطلاعات ساختاري گراف نادر خيرالهي كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر عسگر علي بوير
27 تشخيص زير ساختارهاي ناهنجار در شبکه های پيچيده با رويکرد تشخيص جوامع محمد رستي كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر مهدي هاشم زاده
26 تشخيص سازه هاي ساخت بشر از منابع طبيعي در تصاويرهوايي با استفاده از الگوريتم فراابتکاري رقابت استعماري   زهرا كمانكش كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
25 ترميم حفره هاي پوششي شبکه هاي حسگر بي سيم رامين  ايرانخواه كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر سعيد پاشازاده
24 بهبود قطعه بندي معنايي در تصاوير با استفاده از اطلاعات ساختاري   نسرين آسوده كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
23 تشخيص گره‌هاي بانفوذ در شبکه‌هاي پيچيده براساس خصوصيت توپولوژيکي نگين صمدی كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير جعفر رزم آرا
22 تشخيص انجمن‌ در شبکه‌هاي اجتماعی با استفاده از اطلاعات محلی افسانه محرم زاده كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر مهدي هاشم زاده
21 ارائه روشي جهت تشخيص انجمن‌هاي مجزا براساس گره‌هاي مهم در شبکه‌هاي پيچيده سونا طاهری كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر مهدي هاشم زاده
20 تحليل عروق خوني تصاوير شبکيه چشم به منظور افزايش دقت فرآيندهاي تشخيصي مبتني بر رتينوپاتي ديابتي مينا توحيدي كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
19 بهبود عمل‌کرد سيستم تشخيص هويت بر اساس بيومتريک بند انگشت با استفاده از ترکيب مناسبي از ويژگي هاي تصويري عطيه پيروي كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
18 بازشناسايي فعاليت هاي فيزيکي انسان با استفاده از بينايي ماشين فراز ناطقي راد كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
17 بهبود راندمان سيستم هاي توصيه گر فروش کالا با استفاده از تشخيص و تحليل مکان و زمان فاطمه جانپورمقدم كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
16 ارائه يک رويکرد چندعاملي براي شناسايي قصد کاربر از پرس و جو در وب بهاره يساري كارشناسي ارشد دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده
15  پيدا کردن نودهايي با ضريب نفوذ بالا در شبکه اجتماعي حميد احمدي بني كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير ابراهيم نژاد رهبري
14 ارائه يک الگوريتم بهينه تشخيص گروه در شبکه هاي اجتماعي با استفاده خوشه بندي کمال برهمند كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير شيخ الاسلامي
13 رويکرد جديد براي تحليل شبکه هاي انتقال داده در شبکه هوشمند انرژي حامد خاني حبيب آبادي كارشناسي ارشد دکتر شهرام حسين زاده دکتر مهدي هاشم زاده
12 ارائه يک روش آناليز کلان داده با بهبود تخصيص نگاشت- کاهش با استفاده از روش هاي فرااکتشافي در محيط ابر فاطمه دشتباني كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده
11 يک روش بهبود يافته تشخيص اشيا براساس بردار پشتيبان خطي و نمونه ها صحرا اکبري كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده
10 ارايه روش جديد تشخيص بافت در تصاوير هوايي مهسا قلعه كارشناسي ارشد دکتر ناصر فرج زاده دکتر عسگر علي بوير
9 يک روش ترکيب سرويس بهبود يافته با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي در محيط ابر مريم سامان آذري كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده
8 بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سيم سيار به کمک منطق فازي محسن مفاخري كارشناسي ارشد دکتر شهرام حسين زاده دکتر عسگر علي بوير
7 داده کاوي در رکوردهاي پيوند سلول هاي بنيادي براي تشخيص GVHD حاد ومزمن مائده اسلامي جويباري كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان شهرام خديوي
6 پنهان سازي قواعد وابستگي حساس در پايگاه داده هاي متمرکز با استفاده از روش هاي مبتني بر تحريف اميرحسين شهسواري حمامي كارشناسي ارشد دکتر شهرام حسين زاده دکتر ناصر فرج زاده
5 الگوريتم کلاس بندي بيزين بهينه شده براساس الگوريتم کلوني زنبور عسل مصنوعي ام گلثوم داداشي شاهگلي كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر مهدي هاشم زاده
4 روش جديد براي کنترل توپولوژي شبکه هاي اقتضائي متحرک: کاهش آسيب پذيري تحرک و اتصال ناصر اکبري كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر عسگر علي بوير
3 يک روش جديد ارزيابي کيفيت تصوير مبتني بر مدل هاي عيني پگاه معتمد وزيري كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده
2 يک رويکر کارآمد براي قطعه بندي معنايي تصاوير عطاء اله دلخون حسيني كارشناسي ارشد دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده
1 استخراج ويژگي هاي مناسب براي رديابي اشياء متحرک با دوربين متحرک عزيز کرمياني كارشناسي ارشد دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده