يکشنبه 30 شهريور 1399 _ 03 صفر 1442 _ 20 سپتامبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کتب تالیفی
 

کتب  تاليف شده توسط اساتيد و دانشجويان دانشکده:

 

رديف

عنوان کتاب

ناشر

تاريخ انتشار

مولف يا مترجم

1

تعامل دانشگاه و صنعت - چالش ها و رهيافتها (تاملي بر رسالت دانشگاه و مباني صنعت شناسي با رهيافت هاي توسعه پايدار، کارآفريني و توليد ناب)

انتشارات فکر نشر سبز

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان

2

اخلاق حرفه اي در فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد کاربردي براي مهندسان و مديران ICT ، دانشجويان و محققان

انتشارات سازمان مديريت صنعتي

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان
و دکتر احد فرامرز قراملکي

3 یادگيری از روي داده ها ( اصول و مفاهيم يادگيری ماشين ) انتشارات دانشگاه شهيد مدني آذربايجان زمستان 1396 دکتر مهدی هاشم زاده و مهندس نگين صمدی