پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کتب تالیفی
 

کتب  تاليف و ترجمه شده توسط اساتيد و دانشجويان دانشکده:

 

رديف

عنوان کتاب

ناشر

تاريخ انتشار

مولف يا مترجم

۱

تعامل دانشگاه و صنعت - چالش ها و رهيافتها (تاملي بر رسالت دانشگاه و مباني صنعت شناسي با رهيافت هاي توسعه پايدار، کارآفريني و توليد ناب)

انتشارات فکر نشر سبز

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان

۲

اخلاق حرفه اي در فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد کاربردي براي مهندسان و مديران ICT ، دانشجويان و محققان

انتشارات سازمان مديريت صنعتي

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان
و دکتر احد فرامرز قراملکي

۳ یادگيری از روي داده ها ( اصول و مفاهيم يادگيری ماشين ) انتشارات دانشگاه زمستان 1396 دکتر مهدی هاشم زاده و مهندس نگين صمدی
۴ تحلیل و طراحی سیستم‌های مدرن، نگارش هشتم انتشارات دانشگاه ۱۳۹۷ دکتر علیرضا روحی
۵ ذهن و رایانه انتشارات دانشگاه ۱۳۹۸ دکتر ناصر فرج زاده و مهندس آرمان زعفرانچی
۶ یادگیری عمیق با پایتون انتشارات دانشگاه ۱۳۹۹ دکتر اسماعیل نورانی، دکتر امین گلزاری، دکتر جلیل قویدل، و دکتر سیدناصر رضوی
۷

مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات

انتشارات دانشگاه ۱۳۹۷ دکتر محمد خودی‌زاده
۸ مفاهیم سیستم‌عامل، نگارش دهم انتشارات دانشگاه ۱۳۹۹ دکتر علیرضا روحی و دکتر حمیدرضا شهریاری
۹ مهندسی نرم‌افزار، رویکردی تخصصی، نگارش نهم انتشارات دانشگاه ۱۴۰۰ دکتر علیرضا روحی