پنجشنبه 8 تير 1396 _ 05 شوال 1438 _ 29 ژوئن 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کتب تالیفی
 

 

کتب  تاليف شده توسط اساتيد و دانشجويان دانشکده:

 

رديف

عنوان کتاب

ناشر

تاريخ انتشار

مولف يا مترجم

1

تعامل دانشگاه و صنعت - چالش ها و رهيافتها (تاملي بر رسالت دانشگاه و مباني صنعت شناسي با رهيافت هاي توسعه پايدار، کارآفريني و توليد ناب)

انتشارات فکر نشر سبز

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان

2

اخلاق حرفه اي در فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويکرد کاربردي براي مهندسان و مديران ICT ، دانشجويان و محققان

انتشارات سازمان مديريت صنعتي

اسفند ماه 1393

دکتر محسن
و دکتر احد فرامرز قراملکي