پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  مدیر گروه علوم کامپیوتر

معرفی مدير گروه علوم کامپيوتر:

در حال حاضر مديرگروه مهندسي کامپيوتر جناب آقاي دکتر حسين عباسی مهر است. ايشان دانش آموخته ي دکتراي فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی هستند .


اطلاعات تماس:

آدرس صفحه شخصي    :http://cv.azaruniv.ac.ir/abbasimehr/fa

شماره تلفن تماس:   04131452091

ايميل   :  abbasimehr@azaruniv.ac.ir

 

تعريف گروه آموزشي:

گروه آموزشي واحدي است متشکل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يک رشته که در دانشکده يا آموزشکده اي داير بوده و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعن شوراي آن گروه را تشکيل مي دهند.

 

شرح وظايف مدير گروه آموزشي:

·         تهيه برنامه اجرايي و آموزشي گروه با مشورت اعضاي گروه و گزارش به دانشکده قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي

·         ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور آموزشي و پژوهشي گروه

·         نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و همکاران آموزشي در گروه

·         ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزش و پژوهشي هر يک از اعضاي گروه

·         برگزاري منظم شوراي آموزشي گروه (حداقل هر 1 ماه يک بار) و ارائه گزارش به دانشکده

·         نظارت بر برگزاري فعاليتهاي آموزشي گروه بر اساس برنامه آموزشي

·         پيشنهاد تهيه لوازم، کتب و نشريات مورد نياز گروه

·         تعيين اولويت­هاي پژوهشي گروه پس از مشورت با اعضاي گروه

·         پيشنهاد طرح هاي پژوهشي گروه جهت طرح و تصويب در شوراي پژوهشي دانشکده

·         اظهار نظر در مورد مرخصي، بورس، فرصت مطالعاتي و ماموريت هاي آموزشي اعضاي گروه

·         شركت درشوراهاي ذيربط دانشکده شامل شوراي مديران گروه هاي آموزشي

·         نيازسنجي و پيشنهاد در مورد نيازهاي نيروي انساني، مالي و تجهيزاتي گروه

·         همکاري و هماهنگي در خصوص برگزاري سمينارها و سخنراني هاي علمي و تخصصي