پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  جلسات دفاعیه
جلسات دفاعيه
 
 رديف عنوان پايان نامه  نام و نام خانوادگي دانشجو  استاد راهنما  استاد مشاور  استاد داور تاريخ جلسه دفاع
42 استفاده از الگوريتم ژنتيک براي حل مشکل شروع سرد در سيستم توصيه گر
 
فرانک شمس دکتر عسگر علي بوير دکتر اسماعيل نورانی دکتر حسين عباسی مهر 98/11/13
41 بررسي نقش سابقه بيماری والدين در پيش بيني احتمال ابتلاء به فشار خون بالا با استفاده از تکنيک های داده کاوی امين قادری نيری دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکترعسگر علی بوير 98/11/13
40 ترميم معنايي نقوش اسليمي با استفاده از يادگيری عميق الهام سليماني دکتر ناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده

دکتر اسماعيل نورانی

98/11/12
39 کاهش خطای آماری ناشی از عملکرد اپراتور انسانی در اندازه گيری، تجهيزاتی و ... در شرکت بلبرينگ ايران با استفاده از سيستم مديريت فناوری اطلاعات مبتنی بر ارزش های توليد سميرا ميرقاسم‌پور دکتر محسن حيدريان دکتر اسماعيل نورانی دکترناصر فرج زاده 98/11/12
38 يک رويکرد تشخيص جعل کپي- انتقال موثر براي تشخيص مناطق جعلي کوچک در تصاوير ديجيتال سيد صابر کاظمی دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 98/11/12
37 تشخيص دود با استفاده از بينايي ماشين در سيستم هاي نظارتي ويديويي براساس ويژگي هاي  مکاني و زماني ميلاد حيدري دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر عين الله پيرا 98/11/12
36 تجميع رويکردهاي بهينه سازي خطي و کلوني مورچه ها براي افزايش کارايي شبکه هاي اقتضايي متحرک با تاکيد بر مسيريابي و حفظ انرژي عيسي قره خان دکتر محسن حيدريان دکتر حسين عباسی مهر دکتر شهرام حسين زاده 98/06/31
35 افزايش کارايي پيش واکشي صفحات وب در اينترنت با استفاده از رويکردهای پيش بينی آزاده بنی عامريان دکتر محسن حيدريان دکتر صادق سليماني دکتر عين الله پيرا 98/06/30
34 استفاده از مدل فيترينگ مشارکتي و يادگيري عميق براي بهبود پيشنهادات در سيستم هاي توصيه گر زهرا نوشاد ايرانزاد دکترعسگر علی بوير دکتر محمد نوشاد دکتر اسماعيل نورانی 98/06/31
33 يک رويداد مبتني بر يادگيری عميق جهت تشخيص جعل کپي – انتقال در تصاوير ديجيتال مهراد آريا دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر علي رضا روحی 98/06/27
32 استفاده از تئوري بازي ها در پيش بيني لينک در شبکه هاي اجتماعي الهه نصيري دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی دکتر حسين عباسی مهر 98/06/25
31 ارائه روش ترکيبی از درخت های تصميم گيری و شبکه های عصبي پرسپترون چند لايه برای تشخيص بيماری آلزايمر نازنين هاشمی دکترناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/12/19
30 بهبود کارايي سيستم های اطلاعاتی مديريت آموزش با استفاده از شيوه های پيش بيني فاطمه خوشه گير دکتر محسن حيدريان دکتر حسين عباسی مهر دکترعسگر علی بوير 97/12/20
29 نمونه برداري براساس ويژگي ساختاري شبکه و افراز نسبي شبکه اكرم امراه نژادديزجي دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی دکتر علی رضا روحی 97/12/12
28 بهبود قطعه بندي معنايي تصاويرMRI با استفاده از اطلاعات ساختاري و يادگيري عميق نسرين آسوده دکترناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/11/08
27 تشخيص سازه هاي ساخت بشر از منابع طبيعي در تصاويرهوايي با استفاده از الگوريتم فراابتکاري رقابت استعماري زهرا كمانكش دکترناصر فرج زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/11/08
26 ارائه يک الگوريتم نيمه - محلي کارا جهت تشخيص گره هاي پخش کننده اطلاعات در شبکه هاي پيچيده پريناز حلاج نوتاش دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی دکتر علي رضا روحی 97/8/28
25 يک روش يادگيري با ناظر جهت تشخيص آتش با استفاده از ويژگي رنگي،مکاني و زماني

عليرضا
زاده مهدي

دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر علي رضا روحی 97/8/6
24 راهکاري مبتني بر يادگيري عميق براي تشخيص جاده ها و ساختمان ها در تصاوير هوايي هيوا ابراهيم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی دکتر مهدي هاشم زاده 97/7/29
23 ترميم حفره هاي پوششي شبکه هاي حسگر بي سيم رامين ايرانخواه دکتر محسن حيدريان دکتر سعيد پاشازاده دکتر شهرام حسين زاده 97/7/22
22 تحليل عروق خوني تصاوير شبکيه چشم به منظور افزايش دقت فرآيندهاي تشخيصي مبتني بر رتينوپاتي ديابتي مينا توحيدي دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/17
21 بهبود عملکرد الگوريتم خوشه بندي فازي سي - مينز با وزن دهي محلي ويژگي ها و وزن دهي خوشه ها امين گلزاري اسكويي دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/7
20 بيشينه سازي تاثير انتشار در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم تشخيص جامعه   مجيد فرامرزي گروسي دکترعسگر علی بوير دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/9
19 تشخيص زير ساختارهاي ناهنجار در شبکه های پيچيده با رويکرد تشخيص جوامع محمد رستي دکترعسگر علی بوير دکتر مهدي هاشم زاده دکتر حسين عباسی مهر 97/6/31
18 ارائه يک روش بهبود يافته پيش بينی تقاضا در زنجيره تأمين مبتنی بر ترکيب اطلاعات سيستم سارا سليماني قيداري دکتر محسن حيدريان دکتر اسماعيل نورانی دکتر حسين عباسی مهر 97/7/8
17 ارائه روشي براي يادگيري مجموعه داده هاي نامتوازن براساس بيش نمونه برداري مبتني بر حاشيه پريا سلطان زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر علی رضا روحی 97/7/1
16 ارائه يک روش تغيير اندازه تصوير آگاه بر محتوا  و حساس به سايه بهاره عاشقی دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر حسين عباسی مهر 97/7/1
15 بهبود عمل‌کرد سيستم تشخيص هويت بر اساس بيومتريک بند انگشت با استفاده از ترکيب مناسبي از ويژگي هاي تصويري عطيه پيروي دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 19/3/97
14 تشخيص انجمن‌ در شبکه‌هاي اجتماعی با استفاده از اطلاعات محلی افسانه محرم زاده دکترعسگر علی بوير دکترمهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 14/12/96
13 ارائه روشي جهت تشخيص انجمن‌هاي مجزا براساس گره‌هاي مهم در شبکه‌هاي پيچيده سونا طاهري دکترعسگر علی بوير دکترمهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 14/12/96
12 بهبود راندمان سيستم هاي توصيه گر فروش کالا با استفاده از تشخيص و تحليل مکان و زمان فاطمه جانپورمقدم دکترمهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکترعسگر علي بوير 29/11/96
11 پيدا کردن گره هاي با نفوذ در شبکه هاي پيچيده با استفاده از اطلاعات ساختاري گراف  نادر خيرالهي دکتر محسن حيدريان دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی 26/9/96
10 تشخيص گره‌هاي بانفوذ در شبکه‌هاي پيچيده براساس خصوصيت توپولوژيکي نگين صمدي دکترعسگر علی بوير جعفر رزم آرا دکتر اسماعيل نورانی 26/7/96
9 بازشناسايي فعاليت هاي فيزيکي انسان با استفاده از بينايي ماشين فراز ناطقي راد دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر اسماعيل نورانی 26/7/96
8 ارائه يک رويکرد چندعاملي براي شناسايي قصد کاربر از پرس و جو در وب بهاره يساري دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر ناصر فرج زاده دکترعسگر علی بوير 20/9/96
7 ارائه يک روش آناليز کلان داده با بهبود تخصيص نگاشت- کاهش با استفاده از روش هاي فرااکتشافي در محيط ابر فاطمه دشتباني دکترعسگر علی بوير دکتر ناصر فرج زاده دکتر محسن حيدريان 16/12/95
6 يک روش بهبود يافته تشخيص اشيا براساس بردار پشتيبان خطي و نمونه ها صحرا اکبري دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
دکترعسگر علی بوير 24/11/95
5 ارايه روش جديد تشخيص بافت در تصاوير هوايي مهسا قلعه دکتر ناصر فرج زاده دکترعسگر علی بوير دکتر
مهدی هاشم زاده
25/11/95
4 الگوريتم کلاس بندي بيزين بهينه شده براساس الگوريتم کلوني زنبور عسل مصنوعي ام گلثوم داداشي شاهگلي دکترعسگر علی بوير دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر ناصر فرج زاده 9/12/94
3 يک روش جديد ارزيابي کيفيت تصوير مبتني بر مدل هاي عيني پگاه معتمد وزيري دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
29/6/94
2 يک رويکر کارآمد برای قطعه بندی معنايی تصاوير  عطاء اله دلخون حسيني دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
29/6/94
1 استخراج ويژگی های مناسب برای رديابی اشياء متحرک با دوربين متحرک عزيز کرميانی دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
93/12