پنجشنبه 8 تير 1396 _ 05 شوال 1438 _ 29 ژوئن 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیئت علمی دانشکده

دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دارای چهار استادیار و یک دانشجوی دکتری مامور به تحصیل می باشد. همچنین به تعداد چهاردانشجوی دکتری نیز به صورت بورسیه به استخدام دانشکده درآمده و با دانشکده همکاری دارند.


نام  نام خانوادگي

رشته /گرایش

مرتبه علمی

دانشگاه محل تحصیل

رزومه

Email

دکتر مهدی هاشم زاده

علوم کامپیوتر-هوش مصنوعی

استادیار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/hashemzadeh

hashemzadeh@azaruniv.edu

دکتر ناصر فرج زاده

علوم کامپیوتر-هوش مصنوعی

استادیار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/nfarajzadeh

n.farajzadeh@azaruniv.edu

دکتر عسگر علی بویر

سیستم های توزیعی

استادیار

دانشگاه تکنولوژی مالزی

 http://cv.azaruniv.ac.ir/bouyer

 a.bouyer@azaruniv.edu

دکتر محسن حیدریان

سیستم هاي کامپيوتري

استادیار

دانشگاه تبريز

http://cv.azaruniv.ac.ir/heydarian

m.heidarian@azaruniv.edu

دکتر محمد خودي زاده

نرم افزار

مربی

دانشگاه اصفهان

http://cv.azaruniv.ac.ir/khodizadeh

m.khodizadeh@azaruniv.edu

علیرضا روحی

نرم افزار

بورسیه

دانشگاه اصفهان

--

--

جلیل قویدل

هوش مصنوعی

بورسیه

دانشگاه شاهرود

--

--

حسین عباسی مهر

تجارت الکترونیک

بورسیه

دانشگاه خواجه نصیر

--

--

اسماعیل نورانی

نرم افزار

بورسیه

دانشگاه شیراز

--

--