چهارشنبه 15 تير 1401 _ 07 ذو الحجة 1443 _ 6 ژوئیه 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیئت علمی دانشکده

در حال حاضر دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپيوتر دارای سه دانشيار، شش استاديار و دو دانشجوی دکتری مامور به تحصيل می باشد.

 

نام  نام خانوادگي

رشته /گرايش

مرتبه علمی

دانشگاه محل تحصيل

رزومه

Email

دکتر مهدی هاشم‌زاده

کامپيوتر

دانشيار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/hashemzadeh


دکتر ناصر فرج‌زاده

کامپيوتر-هوش مصنوعی

دانشيار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/nfarajzadeh

n.farajzadeh@azaruniv.ac.ir

دکتر عسگرعلی بوير

سيستم‌های توزيعی

دانشيار

دانشگاه تکنولوژی مالزی

 http://cv.azaruniv.ac.ir/bouyer

 a.bouyer@azaruniv.ac.ir

دکتر محسن حيدريان

رياضی کاربردی-سيستم هاي کامپيوتري

استاديار

دانشگاه تبريز

http://cv.azaruniv.ac.ir/heydarian

m.heidarian@azaruniv.ac.ir


دکتر اسماعيل نورانی
 
کامپيوتر-نرم‌افزار استاديار دانشگاه شيراز http://cv.azaruniv.ac.ir/nourani/fa

دکتر محمد

خودي زاده

کامپيوتر-نرم‌افزار

استاديار

دانشگاه صنعتي اصفهان

http://cv.azaruniv.ac.ir/khodizadeh

m.khodizadeh@azaruniv.ac.ir

دکتر حسين عباسی‌مهر مهندسی فناوری اطلاعات استاديار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی http://cv.azaruniv.ac.ir/abbasimehr/fa abbasimehr@azaruniv.ac.ir
دکتر عليرضا روحی مهندسی کامپيوتر-نرم‌افزار استاديار دانشگاه اصفهان http://cv.azaruniv.ac.ir/rouhi/fa rouhi@azaruniv.ac.ir
دکتر عين الله پيرا مهندسی کامپيوتر-نرم‌افزار استاديار دانشگاه اراک http://cv.azaruniv.ac.ir/pira/fa pira@azaruinv.ac.ir
 

جليل قويدل

مهندسی کامپيوتر/هوش مصنوعی

بورسيه

دانشگاه شاهرود

--

--