پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
نقشه سایت
 • منوی اصلی
  • پورتال دانشگاه
  • معاونت آموزشی
   • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   • دفتر استعدادهای درخشان
   • آموزشهای آزاد ومجازی
   • تقويم آموزشي
  • معاونت پژوهشی
  • فناوری و سامانه های الکترونیکی
   • سامانه مدیریت آموزشی
   • اتوماسیون اداری
   • پست الکترونیکی دانشگاه
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی سایت
  • معرفی دانشکده
   • معرفی و تاریخچه
   • ریاست دانشکده
   • معاونت دانشکده
   • پیام ریاست دانشکده
   • دفتر دانشکده
  • گروه های آموزشی
   • گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
    • معرفی گروه و تاریخچه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • آزمایشگاهها
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
   • گروه مهندسی کامپیوتر
    • معرفی گروه و تاریخچه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیات علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • آزمایشگاهها
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
   • گروه علوم کامپیوتر
    • معرفی گروه و تاریخچه
    • مدیر گروه
    • اعضای هیئت علمی
    • برنامه هفتگی نیمسال
    • آزمایشگاهها
    • توانمندی ها و خدمات قابل ارائه توسط گروه
  • آموزش
   • کارکنان
   • آیین نامه های آموزشی و فرم ها
   • ترم بندی و سرفصل دروس گروه فناوری اطلاعات
   • ترم بندی و سرفصل دروس گروه مهندسی کامپیوتر
   • ترم بندی و سرفصل دروس گروه علوم کامپیوتر
   • اخبار و اطلاعیه های آموزشی
   • برنامه امتحانی و کلاسی
  • پژوهش و فناوری
   • آیین نامه ها و فرم ها
   • فعالیت های پژوهشی
    • کتب تالیفی
    • طرح های پژوهشی و صنعتی
    • مقالات اخیر اساتید
    • اختراعات
  • مرکز کامپیوتر دانشکده
   • معرفی کارشناس
  • انجمن های علمی دانشجویان
   • انجمن علمی دانشجویی نرم افزار
   • انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات
  • دفترچه تلفن
 • لینک های مرتبط
  • سامانه مدیریت آموزشی