يکشنبه 10 اسفند 1399 _ 16 رجب 1442 _ 28 فوریه 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
 آموزش دانشکده

راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم 1400-99

راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم 1400-99

راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم 1400-99 راهنماي انتخاب واحد نيمسال دوم 1400-99 دانشکده فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوتر
چهارشنبه 5 شهريور 1399

فرم کارآموزی

فرم کارآموزی فرم کارآموزی
يکشنبه 3 ارديبهشت 1391