دوشنبه 15 آذر 1400 _ 02 جمادى الأولى 1443 _ 6 دسامبر 2021
فارسی | English
 منوی اصلی
 
 آموزش دانشکده

راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول 1401_1400 دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر

راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول 1401_1400

 راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول 1401_1400 راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
چهارشنبه 17 شهريور 1400

فرم کارآموزی

فرم کارآموزی فرم کارآموزی
يکشنبه 3 ارديبهشت 1391