يکشنبه 3 بهمن 1395 _ 24 ربيع الثاني 1438 _ 22 ژانویه 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 16 شهريور 1395     |     کد : 23

راهنمای انتخاب واحد نيمسال اول 96-95

ر


برنامه هفتگي نيمسال اول  سالتحصيلي 96-95برنامه امتحاني نيمسال اول  96- 95      


راهنمای انتخاب واحد نيمسال اول  96-95 دانشجويان رشته مهندسي فناوري اطلاعات و کامپيوتر کارشناسي و ارشد دانشکده

1-               دانشجويان فناوري روزانه IT قبل از ورودي 93 کد گروه دروس را با  1381 ثبت خواهند نمود.

2-               دانشجويان کامپيوتر با گرايش نرم افزار کد گروه را با 1832 ثبت نمايند و کارگاه کامپيوتر با 1832 و 1833 مي باشد.

3-               ورودي هاي 93 با توجه به تغيير رشته مهندسي فناوري به رشته مهندسي کامپيوتر گرايش IT    با کد 1831 دروس انتخابي خود را ثبت نمايند. آزمايشگاهها با کد 1831 و 1832 و يا با 1833 ثبت شوند.

4-               کدهاي دروس رشته مهندسي کامپيوتر با دروس مهندسي فناوري اطلاعات متفاوت مي باشد.در صورت انتخاب نمودن دروس با ورودي 93 به کد درس انتخابي توجه شود.

5-               دروس معارف(انقلاب- انديشه اسلامي  براساس کدهاي ارائه شده توسط گروه معارف انتخاب واحدشوند.ضمنا" فقط يک درس از دروس معارف انتخاب شود در غير اينصورت حذف خواهد شد.

6-                درس تربيت بدني 1 براي ورودي هاي 95 با کدهاي گروه تربيت بدني  انتخاب شود.

7-               پروژه دانشجويان 92 مهر با کد 1381 دکترهاشم زاده   – کد 1382 دکتر فرج زاده  – کد 1384 بوير - و کد 1385 دکتر نوراني مي باشد.

8-               دانشجويان مهندسي کامپيوتر گرايش IT   آزمايشگاه فيزيک را با کد گروههاي 1831-1832 و 1833  انتخاب نمايند. و مهندسي کامپيوتر نرم افزار با کد گروههاي 1834 – 1835 و 1836 ثبت شود.

9-                درس شبکه هاي عصبي فقط براي ورودي 94 دانشجويان کارشناسي ارشد ارائه شده است.

10-          کلاس هاي حل تمرين رشته علوم کامپيوتر  هر هفته به صورت ثابت برگزار مي شود. فقط کلاس هاي رياضي 3 و 1 به صورت يک هفته در ميان تشکيل مي شود.

11-          دانشجويان درس دانش خانواده و جمعيت  را به ارزش 2 واحد مي توانند همزمان با درس گروه معارف انتخاب نمايند.

دانشجويان کارشناسي علوم کامپيوتر دروس  خود را با کدهاي      1833   انتخاب نمايند و درس تربيت بدني و درس گروه معارف را با کدهاي گروه مربوطه ثبت خواهند نمود.   

دانلود برنامه هفتگي نيمسال اول سالتحصيلي  96-95 

دانلود برنامه امتحاني نيمسال اول سالتحصيلي  96-95

ليست دروس ارائه شده نيمسال اول  96-95 به تفکيک ورودي :

ورودي مهر 92

   ورودي مهر 93

   ورودي مهر 94 IT

   ورودي مهر 94 نرم افزار

   ورودي مهر 94 علوم کامپيوتر

   ورودي 95 IT

   ورودي 95 نرم افزار

   ورودي 95 علوم کامپيوتر

    ورودي ارشد 94 و 95

 نوشته شده در   سه شنبه 16 شهريور 1395  ساعت  14   توسط   مدير سايت دانشکده مهندسی کامپیوتر   
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :