شنبه 30 شهريور 1398 _ 22 محرم 1441 _ 21 سپتامبر 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1398     |     کد : 48

درخشش دانشجويان دانشکده فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر در بيست و چهارمين المپياد دانشجويي منطقه سه کشور

درخشش دانشجويان دانشکده فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر در بيست و چهارمين المپياد دانشجويي

درخشش دانشجويان دانشکده فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر در بيست و چهارمين المپياد دانشجويي منطقه سه کشور

درخشش دانشجويان دانشکده فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر در بيست و چهارمين المپياد دانشجويي منطقه سه کشور

در بيست و چهارمين المپياد علمي- دانشجويي (سال 1398) منطقه سه کشور که به مرکزيت دانشگاه تبريز برگزار گرديد، سه نفر از دانشجويان دانشکده آقايان محسن دهقانزاده، نيما صادق زاده و شهريار رزقي شيرسوار برگزيده شده و به مرحله کشوري راه يافته اند. شايان ذکر است از کل شش نفر دانشجو که از دانشگاه شهيد مدني آذربايجان براي مرحله کشوري در رشته هاي مختلف انتخاب شده اند، سه نفر از دانشجويان دانشکده فناري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر است که نشان از همت بالاي اين عزيزان دارد. با سابقه درخشاني که دانشجويان اين دانشکده در دوره هاي قبلي مرحله کشوري از خود نشان داده اند، يقينا اين دانشجويان برگزيده شده در مرحله کشوري نيز که به زودي برگزار خواهد شد، براي دانشگاهمان افتخارآفريني خواهند کرد. ضمن تقدير از اين دانشجويان ساعي دانشکده، از کليه اساتيد دانشکده که زحماتي زيادي را در تربيت و آموزش آنان متحمل شده اند سپاسگزاري مي شود.


چاپ چاپ